ข้อมูลแปลงปลูกพืชไม้ผล

No [ID]แปลงปลูกพืช/ไม้ผล
เกษตรกร
รูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืน
วันที่เพาะปลูก-วันที่เก็บเกี่ยวผลิต
เนื้อที่เก็บเกี่ยวให้ผล
ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ
ดำเนินการ
1

[6] ข้าว

ไรท์เบอร์รี่
2019-08-11 ถึง 2019-08-11
นายอัตภาพ มณีเติม
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
0892***120
5 ไร่ 0 งาน 0 ตร.วา
ปริมาณผลผลิต : 500 กิโลกรัม
2

[1] กล้วย

หอมทอง
2019-09-29 ถึง 2019-09-29
นายอัตภาพ มณีเติม
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
0892***120
25 ไร่ 0 งาน 0 ตร.วา
ปริมาณผลผลิต : 3000 กิโลกรัม
3

[27] กล้วย

น้ำหว้า
2019-09-07 ถึง 2019-09-07
นายอัตภาพ มณีเติม
38 ม.2 ต.โพไร่หวาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
0892***120
0 ไร่ 1 งาน 26 ตร.วา
ปริมาณผลผลิต : 50 กิโลกรัม
4

[3] ทุเรียน

หมอนทอง
2019-08-12 ถึง 2019-08-25
นายอัตภาพ มณีเติม
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
0892***120
80 ไร่ 0 งาน 0 ตร.วา
ปริมาณผลผลิต : 8000 กิโลกรัม
5

[18] กล้วย

น้ำหว้า
2019-09-29 ถึง 2019-09-29
นายอัตภาพ มณีเติม
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
0892***120
2 ไร่ 0 งาน 0 ตร.วา
ปริมาณผลผลิต : 3000 กิโลกรัม

1 - 5 of 25

« 1 2 3 4 5 »