ข้อมูลเกษตรกร

No เกษตรกร ที่อยู่ โทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล์/เว็บไซต์/facebook ดำเนินการ
1 นายอัตภาพ มณีเติม
1134/3 ถ.ชมนิเวศน์
0892***120 0892***120
attapap@hotmail.com http://msdb.pbru.ac.th/
2 นางสาวนวรัตน์ ประทุมตา
10/68 วิสต้าวิล
0891***152 0891***152
nawapra@gmail.com http://www.pbru.ac.th
3 นายพัลลภ มั่งมี
34/1 ม.2
0841***074 -***
patsup@testmail.com -
4 นายปราโมทย์ คลังแก้ว
38 ม.7
0838***278 0838***278
parmode@testmail.com -
5 นายเกษม มหาวัตร์
เลขที่ 92/1 หมู่ที่ 5 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76150
0890***775 0890***775
kasem@testmail.com -

1 - 5 of 127

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 »